Βραβεία

Βραβείο Κοινού

Οι ταινίες που θα βραβευτούν επιλέγονται από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα βραβεία είναι αποτέλεσμα της καθημερινής ψηφοφορίας του κοινού.

Οι ταινίες θα διαγωνιστούν για τα εξής βραβεία:

  • Βραβείο κοινού για καλύτερη μικρού μήκους ταινία
  • Βραβείο κοινού για καλύτερη μεγάλου μήκους ταινία
  • Βραβείο καλύτερης ταινίας σχολικού προγράμματος (αποτέλεσμα σχολικής επιτροπής συνεργαζόμενων σχολείων)